fredag 30 augusti 2019

Diskussionsuppgift karma

Här kommer lite tips på vad som kan vara bra att ha lite koll på när ni ska ha diskussionen.

 • Är det någon skillnad för män/kvinnor
 • Vad ger bra karma
 • Vad ger dålig karma
 • Hur påverkar karma människors vardagsliv

Länkar som kan vara till hjälp


Uppgiften går ut på att du ska diskutera karmas för och nackdelar samt hur karma påverkar en hindus vardag. Du bedöms utifrån deltagande samt hur du för diskussionen framåt. 

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

 1. Vad kallar de flesta hinduer sin religion för? Varför?
 2. Förklara begreppen: reinkarnation, atman, karma, samsara och moksha.
 3. Förklara vad kaster är.
 4. Varför kan man se hinduismen som både en polyteistisk (många gudar) och monoteistisk (en gud) religion?
 5. Vilka är de tre viktigaste gudarna inom hinduismen?

Ta reda på:

 1. Nämn några heliga skrifter inom hinduismen.
 2. Hur många hinduer finns det i världen idag?

Diskutera:

 1. Varför tror du att kastsystemet har förbjudits i Indien?
 2. Har vi haft något liknande system i Sverige, t.ex. under medeltiden?

onsdag 21 augusti 2019

Hinduismen

Hemma
 • Se flipparna
 • Skriv ner en fråga att ta med till klassen


Basgrupp
1) Besvara frågorna
a) Förra året läste vi om syskonreligionerna (judendom, kristendom och islam), alla dessa är monoteistiska religioner, hinduismen som vi läser nu är en polyteistisk religion, vad innebär det?
b)Ni ska nu göra en stödmall där ni genom att använda er av en tabell ska jämföra de olika religionerna. Jag har påbörjat den och det är er uppgift att göra den klar. Ta de begrepp som ni lärt er i de olika religionerna till hjälp.Judendom
Kristendom
Islam
Hinduism

Tillåtet/icke tillåtet


Heliga skrifter
Grundare
Livet efter döden2) Skriv förklaring på begreppen, dela inte upp dem i gruppen utan ni skriver alla begreppen tillsammans. 
 • kastsystem
 • polyteistisk
 • Samsara
 • Karma
 • Maya
 • Atman
 • brahman
 • Moksha