fredag 30 augusti 2019

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad kallar de flesta hinduer sin religion för? Varför?
  2. Förklara begreppen: reinkarnation, atman, karma, samsara och moksha.
  3. Förklara vad kaster är.
  4. Varför kan man se hinduismen som både en polyteistisk (många gudar) och monoteistisk (en gud) religion?
  5. Vilka är de tre viktigaste gudarna inom hinduismen?

Ta reda på:

  1. Nämn några heliga skrifter inom hinduismen.
  2. Hur många hinduer finns det i världen idag?

Diskutera:

  1. Varför tror du att kastsystemet har förbjudits i Indien?
  2. Har vi haft något liknande system i Sverige, t.ex. under medeltiden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar