fredag 20 september 2019

Siddhartas historia


I Skolan
Ser vi tillsammans på flippen


Basgrupp
1)  Skriv förklaringar på begreppen
– upplysning
– meditation
– Dharma
– Buddha
– Fyra ädla sanningar
– Åttafaldiga vägen
Tillsammans i basgruppen ska ni använda er av den åttafaldiga väg som ni tidigare gjort och därefter besvara frågorna. Kolla så att din åttafaldiga väg är rätt och att du har med de "ingredienser" som finns i varje väg.

Nu ska ni besvara följande frågor
– Vår basgrupp anser att den åttafaldiga vägen är viktig för en buddist därför att……..? Vad blir följden för en buddist om han/hon lever efter den åttafaldiga vägen?
– Försök att visa hur en buddists vardag ser ut när han/hon lever efter dessa riktlinjer/vilka val han/hon gör i vardagen som speglar den åttafaldiga vägen? Hur tror ni den åttafaldiga vägen påverkar livet för en buddist?
Dessa frågor är inga ni ska söka ”svar” på på internet eller i läroböcker. Dessa frågor besvarar ni tillsammans i basgruppen och de kräver att ni funderar och resonerar kring den fakta ni hämtat in om den åttafaldiga vägen.
Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan samt kommunikativa förmågan 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar