tisdag 8 oktober 2019

Etik och moral

Pliktetik och konsekvensetik.

1. Vad menas med etik och moral?
2. Vad betyder etiska modeller?
3. Viktiga ord. Allmän lag, dilemma, etik, moral, gyllene regeln och värdering.
4. Hur skiljer sig pliktetiken och konsekvensetiken från varandra?
5. Varför tycker vissa kritiker att pliktetiken och konsekvensetiken inte är bra?

Diskutera i grupperna.
Använd pliktetik och konsekvensetik för att resonera om vad som är rätt och fel.
A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.

Sinnelag etik

1.Viktiga begrepp. avsikt, ansvar, björntjänst, förövare,
2.Varför tycker vissa kritiker att sinnelagsetiken inte är bra?

Diskutera i grupperna.
3.Använd sinnelagetik för att resonera om vad som är rätt och fel.

A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.

Dygderik.

1.Vad betyder dygd och hur skiljer sig dygdetiken från de andra etiska modellerna.
2.Vad menas med den gyllne medelvägen enligt den grekiska filosofen Aristoteles?
3. Varför tycker vissa kritiker att dygdetiken inte är bra?Diskutera i grupperna.
Använd dygdetiken för att resonera om vad som är rätt och fel.
A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar