söndag 13 oktober 2019

Inlämningsuppgift

Inom olika kulturer, religioner och livsåskådningar finns det tankar och idéer om vad som är rätt och fel, godhet och ondska.

Hur anser du att man ska leva sitt liv för att vara en god människa? Vad är viktigt? Vad är mindre viktigt?

Tänk på att
  • Resonera och argumentera med hjälp av etiska begrepp och modeller som Konsekvensetik, Pliktetik, Sinnelagetik och dygdetik.
  • Utgå ifrån konkreta händelser eller situationer.
  • Jag vill inte att ni skriver upp de olika modellerna var för sig utan jag vill att ni jämför deras olika tankar.
  • Använd begrepp som Pliktetik, Sinnelagetik och dygdetik, Gyllenemedelvägen, Den gyllene regeln, dilemma, förövare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar