måndag 18 november 2019

Politiska ideologier


Konservatism
Liberalism
SocialismBasgrupp
1) Skriv förklaring på följande begrepp

 • Ideologi
 • Konservatism
 • Liberalism
 • Socialism
 • Välfärd


Besvara följande frågor tillsammans i era grupper
1) Hur skulle en person som företräder de olika ideologierna tycka om följande frågor? Det finns inget som är rätt eller fel, det gäller istället att hitta bra argument för varför ni svarar som ni gör. 

 • Kameraövervakning på allmän plats
 • Biltullar
 • Avskaffandet av monarki
 • Friskolor
 • Privata vårdhem
 • Skolavslutning i kyrkan
 • Tiggare på Sveriges gator


2) Skriv tillsammans ner en beskrivning för konservatism, liberalism och socialism. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar