måndag 2 december 2019

Så styrs Sverige- flippar och uppgifter

Så styrs Sverige


Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 200-201
 2. Gör uppgifterna s 231:1-5
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Riksdagsledamot
  • Landsting
  • Kommun
  • Myndighet
  • Förvaltning
  • Författning
  • Grundlag
  • Europakonventionen
  • Regeringsformen
  • Tryckfrihetsförordningen
  • Yttrandefrihetsgrundlagen
  • Successionsordningen

Efter detta moment ska du kunna:

 • Veta vem som är Sveriges statschef. 
 • Veta vem som är Sveriges regeringschef.
 • Veta skillnaden mellan statschef och regeringschef. 
 • Känna till de fyra olika beslutsnivåerna.
 • Veta vad förvaltningarna och myndigheterna gör.
 • Veta vilka våra grundlagar är.
 • De olika begreppen
Download PDF
Read more... 0 comments

ValsystemetEfter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 205-209
 2. Gör uppgifterna på s. 210 och 231:6-8
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Medborgare 
  • Valdeltagande 
  • Allmänna val 
  • Europaparlamentet 
  • Röstberättigad 
  • Förtidsrösta 
  • Valsedel 
  • Personröst 
  • Proportionella val 
  • Valkrets 
  • Mandat 
  • Mandatperiod 
  • Utjämningsmandat 
  • Spärrgräns 
  • Vågmästare

Efter detta moment ska du kunna:

 • Veta vem som är röstberättigad.
 • Veta vilka församlingar vi får rösta till.
 • Känna till hur det går till att rösta.
 • Känna till spärregler.
 • Veta hur riksdagen tillsätts.
 • De olika begreppen.


Riksdagen


Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 212-214
 2. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Talman
  • Kammaren
  • Plenisalen
  • Motion
  • Proposition
  • Interpellation
  • Utskott
  • Remiss
  • Betänkande
  • Partipiska
  • Acklamation
  • Bifalla

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad riksdagen fattar beslut om. 
 • Hur många mandat som finns i riksdagen. 
 • Varför antalet mandat är ojämnt.
 • Hur en lag stiftas.
 • Vad ett utskott gör.
 • De olika begreppen.

Regeringen

2016-02-08 08:55:27

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 215-216
 2. Gör uppgifterna på s. 217:1-3
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Statsminister
  • Majoritetsregering
  • Minoritetsregering
  • Koalitionsregering
  • Enpartiregering
  • Samlingsregering
  • Verkställning
  • Departement
  • Förordning
  • Statsråd
  • Minister
  • Länsstyrelse
  • Landshövding
  • Ministerstyre

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad regeringen har för uppgifter.
 • Vad myndigheternas uppgift är.
 • Vad länsstyrelsen gör.
 • De olika begreppen.
 ____________________________________________________________________
Kommuner och landsting

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 135-137
 2. Gör uppgifterna på s. 231:14-15
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Kommunfullmäktige
  • Landstingsfullmäktige
  • Kommunalskatt
  • Kommunstyrelse
  • Kommunalråd
  • Nämnd
  • Län
  • Landsting
  • Region
  • Regionstyrelse

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad kommunerna ansvarar för.
 • Vilka som styr över en kommun.
 • Vad landstingen ansvar för.
 • Vilka som styr över landstingen.
 • De olika begreppen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar