Begreppslista

Hinduism
  • Santana dharma- den eviga läran (indiernas namn på hinduismen)
  • Brahman-världssjälen
  • atman-personliga själen
  • reinkarnation- återfödelse
  • samsara-kretsloppet (av återfödelse)
  • karma-resultatet av goda och dåliga handlingar
  • moksha- befrielsen från att återfödas


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar