tisdag 9 mars 2021

Bildanalys-Franska revolutionen

evt091203020700002

Vilken händelse under franska revolutionen visar bilden?
Vad är det som är speciellt med personen längst fram på bilden? Skriv gärna ner en beskrivning av personen. Vad har personen på sig? Är det viktigt vad personen har på sig? I så fall varför då/varför inte?
Varför tror du/ni att bilden målades? Vad var syftet med bilden? Vad vill bilden visa?
Kan denna händelse gått till så som bilden visar? Är bilden trovärdig? Ja eller nej och vad grundar du din åsikt på?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar