söndag 31 januari 2021

Uppgift


Basgrupp
 1. Vilka var orsakerna till att den industriella revolutionen startade?
 2. Vad var den flygande skytteln och Spinning Jenny? Hur påverkade dessa uppfinningar industrin?
 3. Varifrån kom pengarna som användes till att utveckla industrierna?
 4. Varför gick utvecklingen snabbare i England än i andra länder?
 5. Vilka slags råvaror blev efterfrågade i och med att industrisamhället växte fram?
 6. Varför kallades England för “det svarta landet” under 1800-talet?
 7. Vad var det som gjorde att städerna växte så snabbt?


Enskilt
 1. Berätta om hur arbetarklassen levde i London under denna tid.
 2. Hur gick det till när järnvägen utvecklades i England. Varför startade det här?
 3. Staden Manchesters är viktig när vi pratar om den industriella revolutionen, förklara hur staden utvecklades.
 4. Förklara hur fabrikerna fick kraft till sina maskiner. Varför anses ångmaskinen den vara den viktigaste uppfinningen?
 5. Jämför den industriella revolutionen i Sverige med den i Storbritannien. Hur, när och var började den? Hur såg länderna ut innan den industriella revolutionen?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar