tisdag 16 februari 2021

Franska revolutionen-orsaker+uppgift

Vi ser två studi-filmer tillsammans, därefter är det en enskild uppgift som vi sedan ska jobba med i liten grupp
https://app.studi.se/l/inget-broed-frihet-aat-folket
https://app.studi.se/l/bastiljen-stormas
Enskilt
1. Välj ut 3 orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Skriv ner stödord.  Med hjälp av dessa stödord ska du kunna återberätta för en vän och redogöra för några av de orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Här tränar du din analysförmåga
2. Skriv ner 5 begrepp (ord) som nämns i filmen som du sedan förklarar  med egna ord. Vad betyder de? I vilket sammanhang nämns de? Här tränar du din begreppsförmåga
3. Fundera över användandet av giljotinen. Skriv ner dina tankar (kortfattat) så att du kan diskutera med en vän och jämföra era åsikter. Hur tänkte man när man säger att användandet av giljotinen skulle göra det mer mänskligt (humant) att avrätta människor? Kan man vara emot dödsstraff och samtidigt skapa en maskin som gör det möjligt att avrätta tusentals människor? Kan dödsstraff vara mer eller mindre ”mänskligt”? Vad anser du om dödsstraff? Här tränar du din kommunikativa förmåga.

4. Därefter gör du uppgift 1 och 3 tillsammans med några kompisar som du får ett grupprum tillsammans med

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar