torsdag 11 februari 2021

Industriella revolutionens konsekvenser
Se flippenSkriv ner tre av konsekvenserna i flera led.

Skriv ner vilka konsekvenser du anser var viktigast för framtiden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar