söndag 31 januari 2021

Uppgift


Basgrupp
 1. Vilka var orsakerna till att den industriella revolutionen startade?
 2. Vad var den flygande skytteln och Spinning Jenny? Hur påverkade dessa uppfinningar industrin?
 3. Varifrån kom pengarna som användes till att utveckla industrierna?
 4. Varför gick utvecklingen snabbare i England än i andra länder?
 5. Vilka slags råvaror blev efterfrågade i och med att industrisamhället växte fram?
 6. Varför kallades England för “det svarta landet” under 1800-talet?
 7. Vad var det som gjorde att städerna växte så snabbt?


Enskilt
 1. Berätta om hur arbetarklassen levde i London under denna tid.
 2. Hur gick det till när järnvägen utvecklades i England. Varför startade det här?
 3. Staden Manchesters är viktig när vi pratar om den industriella revolutionen, förklara hur staden utvecklades.
 4. Förklara hur fabrikerna fick kraft till sina maskiner. Varför anses ångmaskinen den vara den viktigaste uppfinningen?
 5. Jämför den industriella revolutionen i Sverige med den i Storbritannien. Hur, när och var började den? Hur såg länderna ut innan den industriella revolutionen?tisdag 26 januari 2021

Tringelhandeln
Begrepp
Globalisering
Koloni
Plantage
Triangelhandeln


1) Vilka var orsakerna till triangelhandeln?
2) Vilka konsekvenser ger triangelhandlen?
3) Varför tror du/ni att Europa var så framgångsrika under den här tidsperioden? Varför just Europa och ingen av de andra världsdelarna?

tisdag 12 januari 2021

Världskartan ritas

Ni ser flippen var och en innan ni påbörjar arbetet

I skolan
1) Skriv förklaringar på följande begrepp/namn på personer

Begrepp
Koloni
Bartolomeu Diaz
Cristofer Columbus
Erövringskrig
Renässans
Råvaror
Upptäcktsresa
Henrik Sjöfararen
Sidenvägen

2) Besvara följande frågor
 • Vilka olika anledningar fanns det till att Storbritannien blev en stark sjömakt?
 • Hur påverkades Europa av att man upptäckte nya handelsvägar?
 • Vad blev konsekvenserna av kolonialiseringen?