tisdag 16 februari 2021

Franska revolutionen-orsaker+uppgift

Vi ser två studi-filmer tillsammans, därefter är det en enskild uppgift som vi sedan ska jobba med i liten grupp
https://app.studi.se/l/inget-broed-frihet-aat-folket
https://app.studi.se/l/bastiljen-stormas
Enskilt
1. Välj ut 3 orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Skriv ner stödord.  Med hjälp av dessa stödord ska du kunna återberätta för en vän och redogöra för några av de orsaker som låg bakom Franska Revolutionen. Här tränar du din analysförmåga
2. Skriv ner 5 begrepp (ord) som nämns i filmen som du sedan förklarar  med egna ord. Vad betyder de? I vilket sammanhang nämns de? Här tränar du din begreppsförmåga
3. Fundera över användandet av giljotinen. Skriv ner dina tankar (kortfattat) så att du kan diskutera med en vän och jämföra era åsikter. Hur tänkte man när man säger att användandet av giljotinen skulle göra det mer mänskligt (humant) att avrätta människor? Kan man vara emot dödsstraff och samtidigt skapa en maskin som gör det möjligt att avrätta tusentals människor? Kan dödsstraff vara mer eller mindre ”mänskligt”? Vad anser du om dödsstraff? Här tränar du din kommunikativa förmåga.

4. Därefter gör du uppgift 1 och 3 tillsammans med några kompisar som du får ett grupprum tillsammans med

torsdag 11 februari 2021

Industriella revolutionens konsekvenser
Se flippenSkriv ner tre av konsekvenserna i flera led.

Skriv ner vilka konsekvenser du anser var viktigast för framtiden.


söndag 7 februari 2021

Industriella revolutionen- dagbok

Tänk dig att du lever i Storbritannien under den industriella revolutionen, det vill säga någon gång under slutet av 1700-talet, eller under 1800-talet.
Du får själv välja vilket kön, ålder och samhällsklass som du tillhör. Du kan till exempel låtsas vara en kvinna i 30-årsåldern som jobbar i en stor fabrik och bor i ett tätbefolkat arbetarkvarter, men du kan likaväl vara en man i 50-årsåldern som äger en stor fabrik och bor i ett finare hus med tjänstefolk (detta var bara två exempel). Du kan givetvis välja något helt annat alternativ.

Du ska nu skriva ett dagboksinlägg eller ett brev där du berättar dina tankar, åsikter och funderingar kring din livssituation (livssituation = hur ditt liv ser ut) och det samhälle du lever i. Exempel på saker du kan ta upp i ditt dagboksinlägg eller i ditt brev:

 • Vad finns det för orsaker till att industriella revolutionen uppkom just i Storbritannien?
 •  Hur det är att jobba i en stor fabrik?
 • Vad är det för arbetsvillkor?
 • Hur ser din bostad ut?
 • Hur ser det ut i staden/området där du bor?
 • Hur är det att leva i det samhälle du lever i?
 • Vilka utmaningar innebär din livssituation?
 • Vilka fördelar innebär din livssituation?
 • Vilka uppfinningar finns i ditt vardagsliv och i din omgivning?
 • Hur har den industriella revolutionen påverkat människor som bor i ett annat område än du själv. Till exempel om du bor i en storstad hur skiljer sig det ifrån att bo på landsbygden?
 • Vad importerade Storbritannien och vad exporterades? Redogör orsaker till exportens/importens betydelse för industriella revolutionen.
 • Hur har den industriella revolutionen påverkat andra samhällsgrupper än din egna? Redogör vilka samhällsgrupper som vunnit och vilka som förlorat på den industriella revolutionen.
 •  Hur var livet för de människor som bodde i Storbritannien före den industriella revolutionen? Redogör likheter och skillnader.


Du ska alltså skriva ett dagboksinlägg eller ett brev där du motiverar dina åsikter och argument utifrån fakta om den industriella revolutionen. Försök att få in det du berättar i relevanta sammanhang och försök att analysera hur det var att leva under tidspekoken den industriella revolutionen. Det viktiga är inte hur många sidor du skriver utan kvalitén på det du skriver.

Hjälpmedel
Historieboken, böcker och Internet.
Tänk på att redovisa källor.

Ett exempel på hur ett brev eller dagboksinlägg kan beskriva ens livssituation:
”Idag har jag som vanligt varit och arbetat i kolgruvan. Jobbet där är slitsamt och tungt. Vi gräver kol djupt nere under marken där det är mörkt och kallt. Jag saknar tiden då jag växte upp på landsbygden. Tyvärr kunde ju aldrig jag och min familj få tag på någon ledig jordbruksmark. Utan vi har tvingats söka jobb här i en kolgruvestad. Den höga befolkningsökningen här i England har gjort landsbygden tättbefolkad med ont om ledig jordbruksmark, men städerna är givetvis betydligt mer trångbodda och luften smutsig av damm och fabrikernas rök. Senaste tiden har jag fått några nya grannar, då en del här i kvarteret har flyttat till Amerika. Jag och min fru har själva tänkt på att flytta till USA med vår familj, fast det är dyra biljettpriser för båtresan över till USA. Det finns gott om arbetskraft så jag kan knappast förvänta mig någon löneökning för jobbet i kolgruvan. Igår när jag skulle …”