tisdag 9 mars 2021

Bildanalys-Franska revolutionen

evt091203020700002

Vilken händelse under franska revolutionen visar bilden?
Vad är det som är speciellt med personen längst fram på bilden? Skriv gärna ner en beskrivning av personen. Vad har personen på sig? Är det viktigt vad personen har på sig? I så fall varför då/varför inte?
Varför tror du/ni att bilden målades? Vad var syftet med bilden? Vad vill bilden visa?
Kan denna händelse gått till så som bilden visar? Är bilden trovärdig? Ja eller nej och vad grundar du din åsikt på?

måndag 1 mars 2021

Franska revolutionen-uppgift Frihet, jämlighet & broderskap

1. Läs om frihet, jämlikhet, broderskap i NE (enkel). Bilda grupper och diskutera vad slagordet frihet, jämlikhet och broderskap innebar.
– Frihet: För vem blev det frihet?
– Jämlikhet: För vilka blev det jämlikhet?
– Broderskap: Mellan vilka blev det broderskap?
Frihet, jämlikhet, broderskap

2. Läs tillsammans dokumentet Politiskt aktiva
a) Skriv kortfattat vad de olika politiska ideologierna står för.
b) Förklara skillnaden mellan revolutionärer, liberaler och konservativa

Enskilt

c) Vilken av de olika ideologierna tycker du är en bästa och varför?