torsdag 17 september 2020

Till Provet- Så styrs Sverige

Följande begrepp ska du kunna besvara
 • Riksdag
 • Regering
 • Kommunfullmäktige
 • Statschef 
 • Statsminister
 • Mandat
 • Nämnd.
 • Region
 • Spärrgräns
 • Vågmästare
 • Talman
 • Statsråd
 • Interpellation
 • Motion
 • Proposition
 • Remiss
 • Betänkande
De fyra grundlagarna
Hur en lag blir till och verkställs
Vad 4 % spärren innebär i praktiken och varför den finns
Varför vi röstar och betydelsen av att rösta
Proportionella och majoritetsval vad innebär det
Kunna sätta ihop en regering och förklara varföronsdag 9 september 2020

Sveriges kommuner stora och små

1) Se filmen: Sveriges kommuner, stora och små

Ni jobbar i smågrupper


2) Förklara begreppen
 • demokrati
 • fria val
 • folkbokförd
 • budget
 • ledamöter
 • förtroendevald
 • överklaga
3) Besvara frågorna
 • När är det val i Sverige?
 • Till vilka val röstar vi? 
 • Vad gäller för att få rösta till riksdagen? 
 • Vad gäller för att få rösta till kommunen? 
 • Hur uppstod kommuner? 
 • Vad är en kommun? 
 • Hur många kommuner finns i Sverige? 
 • Diskutera skillnaderna mellan små och stora kommuner. 
 • Hur mycket betalar vi ungefär i kommunalskatt? 
 • Vad ansvarar kommunen för? 
 • Vilka bestämmer i Laholms kommun? (Efter valresultatet)
4) Hur styrs Laholm
a) Gå in på Laholms hemsida
b) Hur styrs Laholm
c) Hur ser mandatfördelningen ut bland partierna sedan valet 2018?
d) Vilka pariter tappade mandat och vilka fick fler mandat efter valet 2018?
e) Hur tror du att det påverkar Laholms styrning att de numera är många partier som ska styra kommunen- utveckla svaret!

måndag 7 september 2020

Partipolitik

 För varje parti ska ni ta reda på

 • Vem/vilka är partiledare?
 • Vilken är partiets symbol?
 • Hur många procent fick partiet i förra valet? (2018)
 • Vilka andra partier brukar de samarbeta med?
 • Vilken är deras viktigaste fråga?
 • Vad vill de utveckla inom skolan?
 • Vilken ideologi härstammar de ifrån?


http://allavaljare.se/

http://politiskapartier.se/

http://www.svd.se/nyheter/valet2014/svd-valet-pa-60-sekunder_3832518.svd?sidan=9

Politiska partier i Sveriges riksdag

Valresultat 2018

Politiska ideologier sammanfattning


Sedan får ni gå in på respektive partis hemsida, sök på partinamnet. 

torsdag 3 september 2020

Film. Så styrs Sverige-uppgifter

 1. Vad menas med att Sverige har hemliga val? 

2. Hur ofta är det normalt val i Sverige? 

3. Hur gammal måste man vara för att rösta? 

4. Vilka var de fyra politiska grupperna (stånden) före 1866? 

5. Hur många procent av rösterna krävs för att ett parti ska komma in i riksdagen? 

6. Hur många politiker, ledamöter, sitter i riksdagen? 

7. Varför fick Carlo inte rösta i riksdagsvalet? 

8. Ungefär hur många kommuner finns det i Sverige? 

9. Vad betyder förkortningen EU? 

10. Förklara skillnaden mellan riksdag och regering.

torsdag 27 augusti 2020

 1. Skriv förklaringar på begreppen

 • Riksdag
 • regering
 • parlamentarism
 • riksdagsledamöter
 • statsbudget
 • utskott
 • förvaltning
 • myndigheter
 • departement
 • minister
 • motion
 • proposition
 • majoritetsregering
 • minoritetsregering
 • vågmästare
 • misstroendevotum
 • konstitutionsutskottet

söndag 23 augusti 2020

Demokrati, självklarhet eller rättighet?

Idag tar vi hjälp av gruppen Fattaru för att vi tillsammans ska fundera på vad demokrati och diktatur är för något i verkligheten.

Texten till låten hittar du här

I skolan:
* Vi lyssnar på låten och läser texten tillsammans.

Enskilt (10 min) – skriv ner dina tankar kring begreppet demokrati.  Vad betyder ordet demokrati för dig? Vad tänker du på när du hör ordet demokrati? Vad är motsatsen? Har du upplevt hur det är att leva i ett land som inte har demokrati? Går det att föreställa sig hur det kan vara att leva i ett land utan demokrati? Vad är dina tankar?

Basgrupp - läs upp era tankar för varandra. Låt alla i gruppen läsa det man har skrivit innan ni börjar diskutera. Lyssna på varandra!

I basgruppen diskutera och skriv ner era tankar kring följande frågor (alla antecknar):

1. Vad betyder följande begrepp (skriv ner och förklara med basgruppens egna ord)
 • demokrati
 • årsranson (ranson)
 • lärd
 • profit
 • strategi
 • likgiltighet
 • maktelit
 • ockupera
 • kuliss
 • scenografi
2. I texten står det ”hat föder hat”. Stämmer det? Kan ni ge exempel på sådana tillfällen? Har ni själva varit med om det? Kan man se det runt om i världen idag? Försök att ge exempel!

3. ”Lägg din röst var fjärde höst på minst sämsta parti. Så har du gjort ditt för vad vi kallar demokrati. Tror ni textförfattarna menar det? Är texten ironisk? Vad betyder ordet ironi? Är det så enkelt att det räcker att gå och rösta en gång vart fjärde år för att säga att man jobbar för demokrati och ett demokratiskt samhälle? Vad mer kan man göra? Vad kan du göra? Kan du vara med och påverka trots att du inte får rösta än? Hjälper det att rösta? Vad händer om alla skulle låta bli att rösta tror du? Diskutera i gruppen och sammanfatta era tankar!

4. Hur tror du att textförfattarna ser på de som har makten i Sverige? Är de nöjda med hur Sverige styrs? Varför/varför inte? Ge exempel från texten som stöder era tankar i gruppen – citera gärna!

Helklass - Delge era tankar för hela klassen. Låt oss jämföra era tankar och hitta likheter och skillnader! Vi lär av varandra :)

Under dessa uppgifter övar du på begreppsförmågan, kommunikativa förmågan, analysförmågan och informationshanteringsförmågantisdag 18 augusti 2020

Politiska ideologier

Konservatism
Liberalism
Socialism

Basgrupp
1) Skriv förklaring på följande begrepp
 • Ideologi
 • Konservatism
 • Liberalism
 • Socialism
 • Välfärd

2) Skriv tillsammans ner en beskrivning för konservatism, liberalism och socialism. (par,alla)
därefter turas om. 

Besvara följande frågor tillsammans i era grupper

3) Hur skulle en person som företräder de olika ideologierna tycka om följande frågor? Det finns inget som är rätt eller fel, det gäller istället att hitta bra argument för varför ni svarar som ni gör. 

 • Kameraövervakning på allmän plats
 • Biltullar
 • Avskaffandet av monarki
 • Friskolor
 • Privata vårdhem
 • Skolavslutning i kyrkan
 • Tiggare på Sveriges gator