måndag 2 december 2019

Utvärdering PRAO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV4XzqrFOkIPWnwX1jiM8beKru3EkID09RBG3xq9Z6I9ljbA/viewform?usp=sf_link

Så styrs Sverige- flippar och uppgifter

Så styrs Sverige


Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 200-201
 2. Gör uppgifterna s 231:1-5
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Riksdagsledamot
  • Landsting
  • Kommun
  • Myndighet
  • Förvaltning
  • Författning
  • Grundlag
  • Europakonventionen
  • Regeringsformen
  • Tryckfrihetsförordningen
  • Yttrandefrihetsgrundlagen
  • Successionsordningen

Efter detta moment ska du kunna:

 • Veta vem som är Sveriges statschef. 
 • Veta vem som är Sveriges regeringschef.
 • Veta skillnaden mellan statschef och regeringschef. 
 • Känna till de fyra olika beslutsnivåerna.
 • Veta vad förvaltningarna och myndigheterna gör.
 • Veta vilka våra grundlagar är.
 • De olika begreppen
Download PDF
Read more... 0 comments

ValsystemetEfter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 205-209
 2. Gör uppgifterna på s. 210 och 231:6-8
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Medborgare 
  • Valdeltagande 
  • Allmänna val 
  • Europaparlamentet 
  • Röstberättigad 
  • Förtidsrösta 
  • Valsedel 
  • Personröst 
  • Proportionella val 
  • Valkrets 
  • Mandat 
  • Mandatperiod 
  • Utjämningsmandat 
  • Spärrgräns 
  • Vågmästare

Efter detta moment ska du kunna:

 • Veta vem som är röstberättigad.
 • Veta vilka församlingar vi får rösta till.
 • Känna till hur det går till att rösta.
 • Känna till spärregler.
 • Veta hur riksdagen tillsätts.
 • De olika begreppen.


Riksdagen


Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 212-214
 2. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Talman
  • Kammaren
  • Plenisalen
  • Motion
  • Proposition
  • Interpellation
  • Utskott
  • Remiss
  • Betänkande
  • Partipiska
  • Acklamation
  • Bifalla

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad riksdagen fattar beslut om. 
 • Hur många mandat som finns i riksdagen. 
 • Varför antalet mandat är ojämnt.
 • Hur en lag stiftas.
 • Vad ett utskott gör.
 • De olika begreppen.

Regeringen

2016-02-08 08:55:27

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 215-216
 2. Gör uppgifterna på s. 217:1-3
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Statsminister
  • Majoritetsregering
  • Minoritetsregering
  • Koalitionsregering
  • Enpartiregering
  • Samlingsregering
  • Verkställning
  • Departement
  • Förordning
  • Statsråd
  • Minister
  • Länsstyrelse
  • Landshövding
  • Ministerstyre

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad regeringen har för uppgifter.
 • Vad myndigheternas uppgift är.
 • Vad länsstyrelsen gör.
 • De olika begreppen.
 ____________________________________________________________________
Kommuner och landsting

Efter du sett filmen:

Uppgifter:

 1. Läs i Utkik Samhällskunskap s. 135-137
 2. Gör uppgifterna på s. 231:14-15
 3. Träna på begrepp (Quizlet):
  • Kommunfullmäktige
  • Landstingsfullmäktige
  • Kommunalskatt
  • Kommunstyrelse
  • Kommunalråd
  • Nämnd
  • Län
  • Landsting
  • Region
  • Regionstyrelse

Efter detta moment ska du kunna:

 • Vad kommunerna ansvarar för.
 • Vilka som styr över en kommun.
 • Vad landstingen ansvar för.
 • Vilka som styr över landstingen.
 • De olika begreppen.måndag 25 november 2019

Riksdagen-gör ett besök

Idag ska vi jobba med riksdagen. Gå in på http://www.riksdagen.se/sv/upplev/. Här kan du själv titta runt hur det ser ut i riksdagen. Du får information om riksdagens arbete, och får en liten inblick hur det ser ut. Anteckna det som du anser vara viktigt antingen i din skrivbok eller i ett drivedokument. Följande uppdrag ska du göra:

1) Välja andrakammaren- där väljer du att lyssna på filmen om Rösträttens historia
2) Väl finansutskottet- där väljer du att lyssna på filmen om Från förslag till lag
3) Väl nytt rum-kammaren-där väljer du att lyssna på filmen om arbetet i kammaren


Ha en trevlig rundvandring!


När du är klar kan du göra quizet och se hu mycket du kan
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-quiz/testa-dina-kunskaper-om-riksdagens-uppgifter/

söndag 24 november 2019

Begreppsträning-PEA


 • riksdag
 • regering
 • parlamentarism
 • riksdagsledamöter
 • statsbudget
 • utskott
 • förvaltning
 • myndigheter
 • departement
 • minister
 • motion
 • proposition
 • majoritetsregering
 • minoritetsregering
 • vågmästare
 • misstroendevotum
 • konstitutionsutskottet
PEA-Par- enskilt- alla
1. Skriv förklaringar tillsammans på begreppen.

2. Nu ska du med hjälp av begreppen skriva en kort text om svensk politik där jag vill att du får  in alla begreppen, dessutom ska det framgå att du förstått begreppen i texten du skriver.
Du bestämmer själv vilken storts text du vill skriva, saga, informationstext, brev, etc

I denna uppgiften tränar du begreppsförmågan samt den metakognitivaförmågan, dessutom övar du på att skriva. 

måndag 18 november 2019

Politiska ideologier


Konservatism
Liberalism
SocialismBasgrupp
1) Skriv förklaring på följande begrepp

 • Ideologi
 • Konservatism
 • Liberalism
 • Socialism
 • Välfärd


Besvara följande frågor tillsammans i era grupper
1) Hur skulle en person som företräder de olika ideologierna tycka om följande frågor? Det finns inget som är rätt eller fel, det gäller istället att hitta bra argument för varför ni svarar som ni gör. 

 • Kameraövervakning på allmän plats
 • Biltullar
 • Avskaffandet av monarki
 • Friskolor
 • Privata vårdhem
 • Skolavslutning i kyrkan
 • Tiggare på Sveriges gator


2) Skriv tillsammans ner en beskrivning för konservatism, liberalism och socialism.