söndag 13 oktober 2019

Inlämningsuppgift

Inom olika kulturer, religioner och livsåskådningar finns det tankar och idéer om vad som är rätt och fel, godhet och ondska.

Hur anser du att man ska leva sitt liv för att vara en god människa? Vad är viktigt? Vad är mindre viktigt?

Tänk på att
 • Resonera och argumentera med hjälp av etiska begrepp och modeller som Konsekvensetik, Pliktetik, Sinnelagetik och dygdetik.
 • Utgå ifrån konkreta händelser eller situationer.
 • Jag vill inte att ni skriver upp de olika modellerna var för sig utan jag vill att ni jämför deras olika tankar.
 • Använd begrepp som Pliktetik, Sinnelagetik och dygdetik, Gyllenemedelvägen, Den gyllene regeln, dilemma, förövare

tisdag 8 oktober 2019

Etik och moral

Pliktetik och konsekvensetik.

1. Vad menas med etik och moral?
2. Vad betyder etiska modeller?
3. Viktiga ord. Allmän lag, dilemma, etik, moral, gyllene regeln och värdering.
4. Hur skiljer sig pliktetiken och konsekvensetiken från varandra?
5. Varför tycker vissa kritiker att pliktetiken och konsekvensetiken inte är bra?

Diskutera i grupperna.
Använd pliktetik och konsekvensetik för att resonera om vad som är rätt och fel.
A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.

Sinnelag etik

1.Viktiga begrepp. avsikt, ansvar, björntjänst, förövare,
2.Varför tycker vissa kritiker att sinnelagsetiken inte är bra?

Diskutera i grupperna.
3.Använd sinnelagetik för att resonera om vad som är rätt och fel.

A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.

Dygderik.

1.Vad betyder dygd och hur skiljer sig dygdetiken från de andra etiska modellerna.
2.Vad menas med den gyllne medelvägen enligt den grekiska filosofen Aristoteles?
3. Varför tycker vissa kritiker att dygdetiken inte är bra?Diskutera i grupperna.
Använd dygdetiken för att resonera om vad som är rätt och fel.
A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.

fredag 20 september 2019

Siddhartas historia


I Skolan
Ser vi tillsammans på flippen


Basgrupp
1)  Skriv förklaringar på begreppen
– upplysning
– meditation
– Dharma
– Buddha
– Fyra ädla sanningar
– Åttafaldiga vägen
Tillsammans i basgruppen ska ni använda er av den åttafaldiga väg som ni tidigare gjort och därefter besvara frågorna. Kolla så att din åttafaldiga väg är rätt och att du har med de "ingredienser" som finns i varje väg.

Nu ska ni besvara följande frågor
– Vår basgrupp anser att den åttafaldiga vägen är viktig för en buddist därför att……..? Vad blir följden för en buddist om han/hon lever efter den åttafaldiga vägen?
– Försök att visa hur en buddists vardag ser ut när han/hon lever efter dessa riktlinjer/vilka val han/hon gör i vardagen som speglar den åttafaldiga vägen? Hur tror ni den åttafaldiga vägen påverkar livet för en buddist?
Dessa frågor är inga ni ska söka ”svar” på på internet eller i läroböcker. Dessa frågor besvarar ni tillsammans i basgruppen och de kräver att ni funderar och resonerar kring den fakta ni hämtat in om den åttafaldiga vägen.
Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan samt kommunikativa förmågan 

söndag 8 september 2019

Livet och döden och allt däremellan

Nedan finns två flippar, en som visar en begravning, kremering och en som visar ett bröllop. 
Två ceremonier som är viktiga inom hinduismen.

1) Titta på båda flipparna, 
2) Välj en av flipparna som du vill jobba vidare med. Välj den som intresserar dig mest, den du tycker inspirerar dig bäst. 


Basgrupp

Har du valt flippen om kremering jobba med följande frågor: • Vad är en hindus uppfattning vad som händer med kroppen respektive själen, Atman, när en person dör?
 • Vad är målet för en Hindu att nå, och vad händer när personen når dit?
 • Vad menar man med att Ganges är en plats för både liv och död? Vad är orsaken till varför man väljer att kremera sina släktingar vid Ganges?
 • Finns det andra religioner där man kan kremeras när man är död? Ge exempel.
 • Vad är dina tankar kring begravning/kremering? Diskutera med dina kamrater. Är döden slutet eller är döden början på något nytt? Vad är era tankar kring döden? 

Har du valt flippen om bröllopjobba med följande frågor

 • Tror du paret på filmen är lyckliga? Varför/varför inte?
 • De flesta giftermål i Indien är arrangerade av föräldrarna. Vad är viktigt att tänka på för föräldrarna när de väljer en blivande make/maka till sin son/dotter? Är kärlek den viktigaste utgångspunkten?
 • Vad har kvinnan för ställning inom Hinduismen? Jämlik med mannen eller över/under? Utveckla dina tankar – vilka konsekvenser får detta för flickor/kvinnor i Indien?
 • Finns det andra religioner/kulturer där arrangerade äktenskap förekommer? Vad är fördelar med arrangerade äktenskap? Nackdelar?
 • Skulle du vilja att dina föräldrar är med och bestämmer vem du ska gifta dig med? Varför/varför inte?
Min powerpoint

Jobba tillsammans två-tre personer i varje grupp. Utgå inte från basgrupperna utan jobba tillsammans med någon som valt samma flipp som du. Tillsammans ska ni få presentera era tankar i helklass.

I denna uppgift får ni träna på informationshanteringsförmågan, analysförmågan, begreppsförmågan och kommunikationsförmågan

Lycka till!


måndag 2 september 2019

Grupper Karma

Wafa
Alberto
Felix
Thomas
Ella
Albin
Mille
Anton
Nellie
Tage
Isa
Johndeff
Nicki
Tuva
Joel
Liam
Linus
Leonard
Ted
Jonas
Mohamed kir
Elin
Hedda
Lara
Emmie
Anna
Antonia
Fatima

fredag 30 augusti 2019

Diskussionsuppgift karma

Här kommer lite tips på vad som kan vara bra att ha lite koll på när ni ska ha diskussionen.

 • Är det någon skillnad för män/kvinnor
 • Vad ger bra karma
 • Vad ger dålig karma
 • Hur påverkar karma människors vardagsliv

Länkar som kan vara till hjälp


Uppgiften går ut på att du ska diskutera karmas för och nackdelar samt hur karma påverkar en hindus vardag. Du bedöms utifrån deltagande samt hur du för diskussionen framåt. 

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

 1. Vad kallar de flesta hinduer sin religion för? Varför?
 2. Förklara begreppen: reinkarnation, atman, karma, samsara och moksha.
 3. Förklara vad kaster är.
 4. Varför kan man se hinduismen som både en polyteistisk (många gudar) och monoteistisk (en gud) religion?
 5. Vilka är de tre viktigaste gudarna inom hinduismen?

Ta reda på:

 1. Nämn några heliga skrifter inom hinduismen.
 2. Hur många hinduer finns det i världen idag?

Diskutera:

 1. Varför tror du att kastsystemet har förbjudits i Indien?
 2. Har vi haft något liknande system i Sverige, t.ex. under medeltiden?