söndag 8 september 2019

Livet och döden och allt däremellan

Nedan finns två flippar, en som visar en begravning, kremering och en som visar ett bröllop. 
Två ceremonier som är viktiga inom hinduismen.

1) Titta på båda flipparna, 
2) Välj en av flipparna som du vill jobba vidare med. Välj den som intresserar dig mest, den du tycker inspirerar dig bäst. 


Basgrupp

Har du valt flippen om kremering jobba med följande frågor:  • Vad är en hindus uppfattning vad som händer med kroppen respektive själen, Atman, när en person dör?
  • Vad är målet för en Hindu att nå, och vad händer när personen når dit?
  • Vad menar man med att Ganges är en plats för både liv och död? Vad är orsaken till varför man väljer att kremera sina släktingar vid Ganges?
  • Finns det andra religioner där man kan kremeras när man är död? Ge exempel.
  • Vad är dina tankar kring begravning/kremering? Diskutera med dina kamrater. Är döden slutet eller är döden början på något nytt? Vad är era tankar kring döden? 

Har du valt flippen om bröllopjobba med följande frågor

  • Tror du paret på filmen är lyckliga? Varför/varför inte?
  • De flesta giftermål i Indien är arrangerade av föräldrarna. Vad är viktigt att tänka på för föräldrarna när de väljer en blivande make/maka till sin son/dotter? Är kärlek den viktigaste utgångspunkten?
  • Vad har kvinnan för ställning inom Hinduismen? Jämlik med mannen eller över/under? Utveckla dina tankar – vilka konsekvenser får detta för flickor/kvinnor i Indien?
  • Finns det andra religioner/kulturer där arrangerade äktenskap förekommer? Vad är fördelar med arrangerade äktenskap? Nackdelar?
  • Skulle du vilja att dina föräldrar är med och bestämmer vem du ska gifta dig med? Varför/varför inte?
Min powerpoint

Jobba tillsammans två-tre personer i varje grupp. Utgå inte från basgrupperna utan jobba tillsammans med någon som valt samma flipp som du. Tillsammans ska ni få presentera era tankar i helklass.

I denna uppgift får ni träna på informationshanteringsförmågan, analysförmågan, begreppsförmågan och kommunikationsförmågan

Lycka till!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar