söndag 13 oktober 2019

Inlämningsuppgift

Inom olika kulturer, religioner och livsåskådningar finns det tankar och idéer om vad som är rätt och fel, godhet och ondska.

Hur anser du att man ska leva sitt liv för att vara en god människa? Vad är viktigt? Vad är mindre viktigt?

Tänk på att
  • Resonera och argumentera med hjälp av etiska begrepp och modeller som Konsekvensetik, Pliktetik, Sinnelagetik och dygdetik.
  • Utgå ifrån konkreta händelser eller situationer.
  • Jag vill inte att ni skriver upp de olika modellerna var för sig utan jag vill att ni jämför deras olika tankar.
  • Använd begrepp som Pliktetik, Sinnelagetik och dygdetik, Gyllenemedelvägen, Den gyllene regeln, dilemma, förövare

tisdag 8 oktober 2019

Etik och moral

Pliktetik och konsekvensetik.

1. Vad menas med etik och moral?
2. Vad betyder etiska modeller?
3. Viktiga ord. Allmän lag, dilemma, etik, moral, gyllene regeln och värdering.
4. Hur skiljer sig pliktetiken och konsekvensetiken från varandra?
5. Varför tycker vissa kritiker att pliktetiken och konsekvensetiken inte är bra?

Diskutera i grupperna.
Använd pliktetik och konsekvensetik för att resonera om vad som är rätt och fel.
A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.

Sinnelag etik

1.Viktiga begrepp. avsikt, ansvar, björntjänst, förövare,
2.Varför tycker vissa kritiker att sinnelagsetiken inte är bra?

Diskutera i grupperna.
3.Använd sinnelagetik för att resonera om vad som är rätt och fel.

A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.

Dygderik.

1.Vad betyder dygd och hur skiljer sig dygdetiken från de andra etiska modellerna.
2.Vad menas med den gyllne medelvägen enligt den grekiska filosofen Aristoteles?
3. Varför tycker vissa kritiker att dygdetiken inte är bra?Diskutera i grupperna.
Använd dygdetiken för att resonera om vad som är rätt och fel.
A. Att behålla pengar som man hittat på marken.
B. Att inte tala om var man har varit någonstans för sina föräldrar.
C. Att säga till en person att man inte vill vara med dem.